fot. w_Hymenoscyphus_salicellus_061112_01_mikro (639×637) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.061112-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hymenoscyphus salicellus

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.11.2006, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak