znalezisko 20200605.GREJ_ID:_341601.pdrz - Cistella grevillei · Mochle pow. bydgoski · (leg. det. Przemysław Drzewiecki)
wyschnięte oczko wodne na skraju lasu - ubiegłoroczne łodygi uczepu.
pdrz-u10_x2
Cistella grevillei
05.06.2020
pdrz-u4_x5
Cistella grevillei
05.06.2020
pdrz-u6_x5
Cistella grevillei
05.06.2020