fot. pdrz-psi5_n_h2o_x1000 (780×511) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Psilachnum chrysostigma

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.05.2021, Samociążek - Nadl. Różanna (oddział leśny nr 163)
copyright © by Przemysław Drzewiecki