fot. pdrz-og10_n_koh_x1000 (474×230) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.8× większą wersję tej ilustracji
Eutypa flavovirens
12.05.2020, Mochle pow. bydgoski
copyright © by Przemysław Drzewiecki