fot. pdrz-o16_ok_pom_x2 (331×515) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eutypa flavovirens

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.05.2020, Mochle pow. bydgoski
copyright © by Przemysław Drzewiecki