fot. pdrz-162carex13_x5 (614×477) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amphinema byssoides (strzępkobłonka włóknista)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2021, Samociążek - Nadl. Różanna (odział leśny 162)
copyright © by Przemysław Drzewiecki