fot. mwg-Protoblastenia_rupestris-02_Wielkie_Koryciska (750×700) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Protoblastenia rupestris (kulistka skalna)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn