fot. mn-rosolovec_cerveny_1 (532×400) — copyright © by Milan Novotný
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2001, Peklo, Trutnov, Czechy
copyright © by Milan Novotný