fot. jsb-DSC_7255 (544×679) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galerina graminea (hełmówka murawowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.12.2015, Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń