fot. jsb-DSC_4480 (861×862) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calycina subherbarum

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.10.2010, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń