fot. jsb-DSC_1035 (874×414) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Skeletocutis nivea (szkieletnica biaława)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.10.2009, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń