fot. jsb-DSC_0631 (658×637) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phaeohelotium monticola

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.07.2010, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń