302210xx1160
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-302210-874095

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID302210
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ