255936xx2003
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-255936-741052

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID255936
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ