255935xx2003
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-255935-741046

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID255935
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ