253933xx1908
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-253933-705761

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID253933
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ