140556xx2019
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-140556-262889

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID140556
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ