109490xx1629
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-109490-192565

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID109490
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ