fot. 990626-7 (546×466) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 990626-2
blaszki i strefa pierścieniowa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.06.1999, Nizina Szczecińska
copyright © by Marek Snowarski