fot. 980925-17 (563×459) — copyright © by Marek Snowarski
wokół i na murszejącym pniaku świerkowym
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)

on This page when logged in
you will see 4.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.09.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski