fot. 200422-2396_v2 (705×682) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200422-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amandinea punctata (brudziec kropkowaty)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.04.2020, Wrocław, droga polna przy ul. Klasztornej
copyright © by Marek Snowarski