fot. 060831-0788 (747×514) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060830-1 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ramalina fraxinea (odnożyca jesionowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

31.08.2006, ok. Kościerzyny
copyright © by Marek Snowarski