fot. 050811-3102_1 (744×588) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 050811-1
miseczkowate zakończenia gałązek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski