fot. 020817-2686 (640×411) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020817-3b
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.08.2002, Trutnov, Czechy
copyright © by Marek Snowarski