znalezisko 20030926.1.ww - Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy) · Kotlina Sandomierska · (leg. det. Witold Wójciak)
w_Lenzites_betulina_030926_45_mikro_1
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
26.09.2003 · zarodniki