76192xx1909
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-76192-118707

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID76192
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ