42324xx816
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-42324-53762

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID42324
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ