41512xx1993
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-41512-52716

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID41512
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ