279377xx1905
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-279377-591716

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID279377
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ