236488xx1909
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-236488-666888

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID236488
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ