231580xx2860
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-231580-649055

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID231580
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ