189999xx2002
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-189999-437725

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID189999
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ