171904xx2002
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-171904-365528

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID171904
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ