129608xx2553
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-129608-236482

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID129608
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ