111690xx2002
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-111690-195141

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID111690
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ