100236xx2553
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-100236-170141

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID100236
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ