znalezisko 20000730.25.00 - Pseudohydnum gelatinosum (galaretek kolczasty) · Dolny Śląsk, lasy milickie · (leg. det. Marek Snowarski)
000730b-17
Pseudohydnum gelatinosum (galaretek kolczasty)
30.07.2000 · na starym pniu sosny?
000730b-18
Pseudohydnum gelatinosum (galaretek kolczasty)
30.07.2000 · zbliżenie kolczastego hymenoforu
000730b-19
Pseudohydnum gelatinosum (galaretek kolczasty)
30.07.2000 · zbliżenie kolczastego hymenoforu