Amanitaceae

muchomorowate
na stronie — klucz
Wysyp zarodników biały. Blaszki wolne lub przylegające. U części gatunków trzon z pierścieniem lub pochwą a powierzchnia kapelusza z pozostałościami osłony całkowitej w formie łatek. Trzon łatwo wyłamuje się z kapelusza. Zarodniki okrągłe lub elipsoidalne, gładkie, amyloidalne lub nie amyloidalne.

Spore print white. Gills free or finely attached. Some species with ring or volva or with remnant of universal veil in form of warts on cap surface. Stipe easily separable from cap. Spores globose or ellipsoid, smooth, amyloid or inamyloid.

Amanita spissa
Amanita (muchomor) »36
 Limacella
powierzchnia kapelusza śluzowata
cap surface lubricous
Copyright © 2003 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 01.01.2003 · została utworzona/was created 01.01.2003
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanitaceae.htm">muchomorowate - Amanitaceae - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>