Agaricomycetes
Agaricomycetidae

 · Agaricales-Niaceae

 · Tulasnella hyalina

red listGREJ

Tremellomycetes, Tremellales, trzęsakowate (Tremellaceae)
Tremella mesenterica
Tremella (trzęsak) »13 non edible

Dacrymycetes, Dacrymycetales
Calocera viscosa
Dacrymycetaceae (łzawnikowate) »19

Pucciniomycetes
Gymnosporangium sabinae
Pucciniomycetes »3

Atractiellomycetes, Atractiellales, Phleogenaceae
Phleogena faginea
Phleogena faginea (suchogłówka korowa [główka korowa]) red list

Ustilaginomycetes, Ustilaginomycetidae, Ustilaginales, Ustilaginomycetes
Ustilago maydis
Ustilago maydis (głownia kukurydzy)

Exobasidiomycetes, Exobasidiales, Exobasidiaceae
Exobasidium vaccinii
Exobasidium vaccinii


Tutaj także grupy taksonów grzybów podstawkowych (Basidiomycota), ze względów praktycznych ujęte w układzie starych sztucznych systemów
Hirneola auricula-judae
Phragmobasidiomycetidae (złożonopodstawkowe)
Lycoperdon perlatum
Gasteromycetidae (wnętrzniaki) »8
Sparassis crispa
Aphyllophorales (bezblaszkowce) »15
Phellinus igniarius
Poriales-s.l. (porowce) »4
Boletus edulis
Boletales (borowikowce) »3
Macrolepiota procera
Agaricales (pieczarkowce) »12
gołąbkowce (Russulales)
Russula emetica
Russula (gołąbek) »28
Lactarius quietus
Lactarius (mleczaj) »46
Copyright © 2009-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2011 · została utworzona/was created 24.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Basidiomycota.htm">Basidiomycota - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>