znalezisko 19991029.1.sj - Thelephora terrestris (chropiatka pospolita) · Peklo, Trutnov, Czechy · (leg. det. Stanislav Jirásek)
sj-plesnak_zemni
Thelephora terrestris (chropiatka pospolita)