znalezisko 20010815.2.mn - Thelephora terrestris (chropiatka pospolita) · Trutnov, Czechy · (leg. det. Milan Novotný)
mn-plesnak_zemni_3
Thelephora terrestris (chropiatka pospolita)