73864xx1997
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-73864-113100

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID73864
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ