45169xx1996
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-45169-58133

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID45169
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ