36080xx1996
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-36080-43003

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID36080
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ