291943xx2272
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-291943-873937

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID291943
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ