286460xx2868
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-286460-858445

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID286460
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ