281291xx3156
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-281291-819428

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID281291
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ