187059xx2678
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-187059-416500

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID187059
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ