111534xx1997
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-111534-194813

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID111534
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ