fot. GREJ-904825 (750×546) — copyright © by GREJ
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

GREJ: ID296699 (© autora fot.)
copyright © by GREJ